1. View this Site in German
  2. View this Site in Romanian
  3. View this Site in Hungarian
  4. View this Site in Bulgarian
  5. View this Site in English

ИСТОРИЯТА НА КОМПАНИЯТА WIBOL-LACKE GmbH

Началото било поставено с фирма за бояджийски и други услуги, като компанията се наричала WILHELM BOHLE.

През 1935 година той основава фирмата за бояджийски и други услуги в химическата област, която носи неговото име,
до 14 януари 1938 година приключва строителството на първото индустриално хале в Солинген, като започва производството на лакове и бои.
През 1940/1948/1953 години са построени и добавени други индустриални халета към първоначалната конструкция.
През 1942 година фабриката е затворена по икономически и военни причини. Фабриката е отворена повторно през 1945 година като продължава своето производство на лакове и бои до 1948 година.

През 1949 година госпожа Marga Fahle с моминско име Bohle (дъщеря на господин Wilhelm Bohle) влиза в бизнеса. Вследствие на урбанистична организация през 1983 година се отказва използването на старото местоположение на фабриката, като се построява нова фабрика в индустриалната зона Schmalzgrube на град Солинген, на площ от 5000 м².
От 1986 година фабриката се разширява по хоризонтала, като развива индустриалната си гама лакове и специални бои, а WIBOL LACKE се превръща в една средно голяма компания.
През 1993 година Господин Burkhard Fahle поема ръководството на компанията, като днес този бизнес се намира в ръцете на трето поколение бизнесмени.

НАД 70 ГОДИНИ ОПИТ и КАЧЕСТВО – ОЗНАЧАВАТ ПРЕВЪЗХОДСТВО